ஒன்பதாம் பாவ பலன்கள்

onbsdhaam

ஒன்பதாம் பாவம்

ஒன்பதாம் பாவம் பொருட்பேறு பற்றி எடுத்து விளக்குவது. ஆதலால் “பாக்கியஸ்தானம்” என்று குறிப்பிடுவர்.

மேஷம் ஒன்பதாம் இடமானால் நாற்கால் பிராணிகளின் விருத்தி; அவற்றை காப்பாற்றுவான்; தானம் செய்வான்.

ரிஷபம் ஒன்பதாம் இடமாக அமைந்தால் ஆடை அணிமணிகள் சேரும்; அதிகமாக பேசக்கூடியவன்; சாஸ்திரங்களில் சொல்லியவாறு தான தர்மங்களை செய்யக் கூடியவன்.

மிதுனம் ஒன்பதாம் இடமாக உள்ள ஜாதகன் துயரப் படுபவர்களுக்கு உதவி செய்யும் மனப்பான்மை உடையவன். வீட்டிற்கு வந்த பெரியோர்களை உபசரித்து அனுப்புவதில் விருப்பமுடையவன்.

கடகம் ஒன்பதாம் இடமாக அமைந்த ஜாதகன் வனங்களில் சென்று கடுமையான தவம் செய்யும் பெரு பெறுகின்றான்; புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. விரதம் உபவாசம் தான தர்மம் இவனது இலட்சியங்கள்.

சிம்மம் ஒன்பதாம் இடமாக ஆனால் ஜாதகன் தயை தாட்சண்யம் அற்றவன் ஆகின்றான்.இதனால் இவனது செல்வம் நாளடைவில் தேய்ந்து போகின்றது. பிள்ளை செல்வம் பறி போகின்றது.

கன்னி ஒன்பதாம் இடமாக அமையப் பிறந்த ஜாதகன், உண்மையான பக்தி செலுத்த மாட்டான். தான் மேன்மை அடைய வேண்டுமென்பதில் அதிகம் நாட்ட முடையவன்.

துலாம் ஒன்பதாம் இடமாக உள்ள ஜாதகன் பிரசித்தி பெற்றவன்; பெரியோர்களை மகிழ்விப்பதிலும், பொதுமக்கள் நட்பை பெறுவதிலும் ஆர்வமிக்கவன்.

விருசிகம் ஒன்பதாம் இடம் ஆனால் பிறரை துன்பப்படுத்துவான்.; யாரையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க மாட்டான்.

தனுசு ஒன்பதாம் இடமாக அமையும் பொழுது அந்தணர்களுக்கு உபகாரியாகின்றான். எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியாக இருப்பவன். புகழ் இவனை தேடி வருகின்றது.

மகர ராசி ஒன்பதாம் பாவமாக அமையப் பெற்றவன் பின்வயதில் தன் குலத்தவருக்கு உபகாரியாகின்றான். பெண்களிடம் வெறுப்பை அடைகின்றான்.

கும்பம் ஒன்பதாம் இடமானால் காடு வளர்த்தல் பூந்தோட்டம் அமைதல், குளம் வேட்டல், தெய்வங்களின் ஆராதனை ஆகிய காரியங்களில் ஈடுபடுகின்றான்.

மீனம் ஒன்பதாம் இடமாக அமைந்த ஜாதகன் கோயிற்பனிகள், நந்தவனம் அமைதல், யாகங்கள் செய்தல், புண்ய தீர்த்த யாத்திரைகள் இவற்றை மேற்கொள்கின்றான்.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் ஒவ்வொரு ராசியிலும் இருப்பதால் ஏற்படும் பலன்கள்.

லக்னத்தில் குரு ஒன்பதுக்கு உடையவனாகி இருந்தால் விநாயக வழிபாடு உள்ளவன். அரசாங்க வேலை செய்பவன். ஞாபக சக்தி நிறைந்தவன்; தூய்மையை நேசிப்பவன்; அதிகமாக உணவு உண்ணமாட்டான்; ஆனாலும் லோபி.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் இரண்டாம் இடத்திலிருந்தால் ஜாதகன் மண உறுதி வாய்ந்தவன்; நல்லொழுக்கமுள்ள புத்திரனை உடையவன்; கால்நடைகளால் ஆபத்து நேரலாம்; செலவுள்ளவன்; பெண் பித்தன்.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் மூன்றாம் இடத்திலிருந்தால் அழகன். மக்களின் மத்தியில் செல்வாக்கு உடையவன். தன்னை சேர்ந்தவர்களையும் உறவினர்களையும் பேணிக் காப்பவன். புகழுக்குரிய செயல்களை செய்பவன். சுகஜீவி.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் நான்காம் இடத்திலிருந்தால் வித்வான்களை நேசிப்பவன்; நண்பர்களை மிகுதியாக கொண்டவன். தந்தையை வழிபடுபவன். தீர்த்த யாத்திரையில் பற்று உள்ளவன். மிகுந்த செல்வம் உடையவன்.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் ஐந்தாம் இடத்திலிருந்தால் தெய்வங்களிடமும், பிராமனர்களிடமும் பக்தியுடையவன்; நல்ல வனப்பு, புத்தி கூர்மை உடையவன். இன்சொல் பேசுபவன்.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் ஆறாம் இடத்திலிருந்தால் ஜாதகனுக்கு பகைவர்கள் அதிகமாகின்றனர். உடல் உறுப்பு ஏதேனும் பாதிப்பு உள்ளாகும். விகாரமான பார்வை உடையவன்; துஷ்டன்; பலரும் இவனை தூற்றுவர்.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் ஏழாம் இடத்திலிருந்தால் பெண் சுகம் உள்ளவன். மனைவி செல்வ வளம் மிக்கவள்; கணவன் சொல் தவறாதவள்; அழகி.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் எட்டாம் இடத்திலிருந்தால் ஜாதகன் தோற்றம் விகாரமாக இருக்கும்; பிறரை ஏமாற்றுபவன்; கெட்ட நட்புடையவன்; அலி.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் ஒன்பதாம் இடத்திலேயே இருந்தால் பொது மக்களிடம் கெட்ட பெயர் எடுப்பவன். குருகளிடமும் , உறவினர்களிடமும்  பற்றுள்ளவன்; சுத்தமாக இருப்பான்.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் பத்தாம் இடத்திலிருந்தால் அரசாங்க பணி செய்பவன், புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபடுபவன். தாயிடம் பக்தியுள்ளவன்,  புகழ் படைத்தவன்.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் பதினொன்றாம் இடத்திலிருந்தால் அடிமையாவான்; தானம் செய்வதில் பற்றுள்ளவன்.வியாபாரியாகவும் அமையலாம்.

ஒன்பதுக்கு உடையவன் பணிரெண்டாம் இடத்திலிருந்தால் ஜாதகன் மானம் உள்ளவன். அயல் நாடுகள் சென்று வருபவன். புத்திசாலி. அழகுமிக்க மேனி படைத்தவன். ஆனால் பாபக் கிரகச் சேர்கை இருந்தால் ஜாதகன் வஞ்சகன் ஆகவும் ஆகின்றான்.

 

ஒன்பதாம் இடத்தை சூரியன் முதலிய கிரகங்கள் பார்பதால் ஏற்படும் பலன்கள்.

 

ஒன்பதாம் இடம் சூரியனால் பார்க்கப்பட்டால் பெண்கள் மூலமாக எந்தவித மகிழ்ச்சியும் இருக்காது. ஆனால் அவர்களை ஜாதகன் அனுசரித்து நடந்து கொள்வான்.

ஒன்பதாம் இடம் சந்திரனால் பார்க்கப்பட்டால் அயல்நாடு சென்று அங்கேயே தங்கி அரசு அலுவல்கள் ஏதேனும் ஏற்று வாழ்க்கை நடத்த நேரிடும். இருபினும் செல்வத்தை அதிகமாக திரட்ட முடியாது. செலவாகும் கிடைக்காது.

ஒன்பதாம் இடம் செவ்வாயினால் பார்க்கப்பட்டால் பாக்கியவான். மைத்துனருடன் சேர்ந்து கொண்டு தர்மமில்லாத காரியங்களில்  ஈடுபடக் கூடியவன். கொடுமையான குணம் படைத்தவன். ஆனாலும் சுகவாசி.

ஒன்பதாம் இடம் புதனால் பார்க்கப்பட்டால் வற்றாத செல்வமும் மக்கட்பேறும் அவர்களால் சுகமும் அடைவான். அயல் நாடுகளுக்குச் செல்லும் யோகம் இவனுக்கு உண்டு. அரச மரியாதையைப் பெறுவான்.

ஒன்பதாம் இடம் குருவினால் பார்க்கப்பட்டால் தர்ம காரியங்களில் ஈடுபடக் கூடியவன்; சாஸ்திரங்களில் தேர்ச்சி பெற்றவன்.அரசு மூலம் செல்வதை அடைபவன். இருந்தாலும் நல்ல குணம் இவனுக்கு கிடையாது.

ஒன்பதாம் இடம் சுக்கிரனால் பார்க்கப்பட்டால் பலவகையிலும் சௌபாக்கியத்தை பெறுகின்றான். அயல் நாட்டில் தொழில் செய்பவனாகவும் அந்த நாட்டு மன்னனின் அபிமானத்தை பெற்றவனாகவும்  அமைகின்றான்.

ஒன்பதாம் இடம் சனியினால் பார்க்கப்பட்டால் ஊரிலான்; உறவு இல்லான்; பிற நாடு சென்று வாழ்கையை நடத்துபவன். தைரியசாலி.


பொதுவாக ஜோதிடத்தைப் பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது பின்வரும் கேள்விகள் மனதில் எழும்:

 • எனக்கு எப்பொழுது திருமணம் நடக்கும்?
 • எனக்கு காதல் திருமனம் நடக்குமா அல்லது பெற்றோர் பார்த்து திருமனம் நடக்குமா?
 • எனக்கு எப்பொழுது வேலை கிடைக்கும்?
 • எனக்கு வீடு கட்ட உகந்த காலம் எது?
 • எனக்கு புத்திர பாக்கியம் உண்டா? எப்பொழுது கிடைக்கும்
 • என் கடன் பிரச்சனைகள் எப்பொழுது தீரும்?
 • எந்த தொழில் அல்லது வியாபாரம் எனக்கு உகந்தது?
 • நன் வெளிநாட்டிற்கு சென்று வேலை பார்க்க முடியுமா?
 • நான் மிகபெரிய பணக்காரன் ஆவேனா?
 • நான் மிகபெரிய தொழில் அதிபர் ஆவேனா?
 • நான் அரசியலில் புகழ்/பதவி பெறுவேனா?
 • நான் சினிமா/கலை துறையில் புகழ் பெறுவேனா?
 • எனக்கு இரண்டாவது மனைவி யோகம் உண்டா?
 • பரம்பரை சொத்துகள் கைக்கு வருமா?
 • தன, தானிய சேர்கை எப்பொழுது கிடைக்கும்
 • வாகன யோகம் உண்டா? எப்பொழுது?
 • எனது நோய் எப்பொழுது தீரும்?
 • மன அமைதி எப்பொழுது கிடைக்கும்?
 • எனது பெயர் நிமராலஜி படி இருக்கிறதா?
 • எனக்கு உகந்த அதிர்ஷ்ட கற்கள் யாவை?
 • எனக்கு உகந்த அதிர்ஷ்ட நிறங்கள் யாவை?
 • எனக்கு உகந்த அதிஷ்ட நாட்கள் யாவை?
 • என்னுடைய தசா புத்தி பலன்கள் எனென்ன?
 • என் குழந்தைகு என்ன பெயர் வைக்கலாம்?
 • என் ஜாதகத்தில் உள்ள யோகங்கள் என்னென்ன? அவற்றின் பலன்கள் யாவை?
 • நன் செயய வேண்டிய பரிகாரங்கள் எனென்ன?
 • நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய காலம் எது?

மேலே கூறப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கான பதில்களை 30 ஆண்டுகால பாரம்பரியமிக்க ASTRO-VISION மென்பொருள் ரிப்போர்ட்டுகளின் மூலம் பெறலாம்.

50 அமெரிக்க டாலர்களுக்கு (ஏறக்குறை 3000 ரூபாய்கள்) மேற்பட்ட மதிப்பிலான ரிப்போர்ட்டுகளை குறைந்த விலையில் exactpredictions.com மூலம் வாங்கிப் பயன் அடையுங்கள். கீழே கொடுகப்படுள்ள மூன்று பெக்கேஜ்களில் எதாவது ஒன்றினை தேர்வு செய்து, எங்களது லைசன்ஸ் பெற்ற ASTRO-VISION மென்பொருள்களில் இருந்து உருவாக்கப்படும் ரிப்போர்ட்டுகளைப் பெற்று பலனடையுங்கள். நீங்கள் ஆர்டர் செய்த 24 மணி நேரத்தில் ரிபோர்ட்டுகள் உங்கள் ஈமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

Silver Plan
5 USD
ஒருவருக்கு
ஜாதகம்
பஞ்சாங்க கணிப்புகள்
பிறந்த நட்சத்திர பலன்கள்
பன்னிரெண்டு பாவ பலன்கள்
கோச்சாரப் பலன்கள்
தசை மற்றும் புத்தி காலங்கள் / பலன்கள் / பரிகாரங்கள்
வேலை மற்றும் வியாபாரத்துக்கு உகந்த காலங்கள்
திருமணத்திற்கு உகந்த காலங்கள்
வீடு கட்ட உகந்த காலங்கள்
அஷ்டவர்க்க பலன்கள்
யோகங்கள்
அணைத்து கிரகங்களின் முழுமையான ஆராய்ச்சித் தகவல்கள்
ஆட்சி / உச்சம் / நட்பு / பகை விவரங்கள்
கிரகங்களின் பார்வைகள்
ராசிக் கட்டங்கள்
ஜெயமினி முறை தகவல்கள்
ஷோதாச வர்க்க பட்டியல்
வர்கோத்தமம்
வர்க்க பேதங்கள்
விம்சொத்தரி தசா காலங்கள்
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gold Plan
10 USD
ஒருவருக்கு
ஜாதகம்
பஞ்சாங்க கணிப்புகள்
பிறந்த நட்சத்திர பலன்கள்
பன்னிரெண்டு பாவ பலன்கள்
கோச்சாரப் பலன்கள்
தசை மற்றும் புத்தி காலங்கள் / பலன்கள் / பரிகாரங்கள்
வேலை மற்றும் வியாபாரத்துக்கு உகந்த காலங்கள்
திருமணத்திற்கு உகந்த காலங்கள்
வீடு கட்ட உகந்த காலங்கள்
அஷ்டவர்க்க பலன்கள்
யோகங்கள்
அணைத்து கிரகங்களின் முழுமையான ஆராய்ச்சித் தகவல்கள்
ஆட்சி / உச்சம் / நட்பு / பகை விவரங்கள்
கிரகங்களின் பார்வைகள்
ராசிக் கட்டங்கள்
ஜெயமினி முறை தகவல்கள்
ஷோதாச வர்க்க பட்டியல்
வர்கோத்தமம்
வர்க்க பேதங்கள்
விம்சொத்தரி தசா காலங்கள்
எண்கணிதம்
பிறப்பு எண் பலன்கள்
பெயர் எண் பலன்கள்
ஆட்சிக் கோள் பலன்கள்
விதி எண் பலன்கள்
கூட்டு எண் பலன்கள்
திருமண வாழ்க்கை ஆய்வு
ஆரோக்கிய ஆய்வு
வியாபார ஆய்வு
பொருத்தமான நிறங்கள்
பொருத்தமான திசைகள்
பெயர் மாற்றப் பரிந்துரை
ராசிக்கல் பரிந்துரை
3 வருடப் பலன்கள்
X
X
X
X
X
Diamond Plan
20 USD
தம்பதிகளுக்கு
ஜாதகம்
பஞ்சாங்க கணிப்புகள்
பிறந்த நட்சத்திர பலன்கள்
பன்னிரெண்டு பாவ பலன்கள்
கோச்சாரப் பலன்கள்
தசை மற்றும் புத்தி காலங்கள் / பலன்கள் / பரிகாரங்கள்
வேலை மற்றும் வியாபாரத்துக்கு உகந்த காலங்கள்
திருமணத்திற்கு உகந்த காலங்கள்
வீடு கட்ட உகந்த காலங்கள்
அஷ்டவர்க்க பலன்கள்
யோகங்கள்
அணைத்து கிரகங்களின் முழுமையான ஆராய்ச்சித் தகவல்கள்
ஆட்சி / உச்சம் / நட்பு / பகை விவரங்கள்
கிரகங்களின் பார்வைகள்
ராசிக் கட்டங்கள்
ஜெயமினி முறை தகவல்கள்
ஷோதாச வர்க்க பட்டியல்
வர்கோத்தமம்
வர்க்க பேதங்கள்
விம்சொத்தரி தசா காலங்கள்
எண்கணிதம்
பிறப்பு எண் பலன்கள்
பெயர் எண் பலன்கள்
ஆட்சிக் கோள் பலன்கள்
விதி எண் பலன்கள்
கூட்டு எண் பலன்கள்
திருமண வாழ்க்கை ஆய்வு
ஆரோக்கிய ஆய்வு
வியாபார ஆய்வு
பொருத்தமான நிறங்கள்
பொருத்தமான திசைகள்
பெயர் மாற்றப் பரிந்துரை
ராசிக்கல் பரிந்துரை
3 வருடப் பலன்கள்
திருமண பொருத்தம்
நட்சத்திர பொருத்தம்
செவ்வாய் தோசம் ஆய்வு
தசை / புத்தி பொருத்தம்
இதர தோஷங்கள் ஆய்வு

Add Comment

© 2014 All rights reserved. www.exactpredictions.com