மரணத்தை தள்ளி போட முடியுமா?

ஆம். முடியும். ஆனால் அது இறைவனின் அனுமதியோடு நடக்க கூடிய [...]
Logo

exactpredictions.com – ஐந்து வருடங்களை கடந்து பயணிகின்றது.

தமிழில் ஜோதிடத்திற்கு என்று ஒரு சிறந்த இணைய தளத்தை [...]

மூன்று, ஆறு, ஒன்பது

மூன்றும், ஆறும் முக்கியம் அதை உணர்தலே பூர்வ [...]

அஷ்டவர்க்கம் – சர்வாஷ்டக வர்க பலன்கள்

சர்வாஷ்டக வர்கத்தின் மொத்த பரல்கள் 337. இதை 12 ஆல் வகுத்தால் [...]

தசா புக்தி பலன்கள்

தசா புத்தி பலன்கள் பார்க்க பொது விதிகள்   புத்தி [...]

நவாம்ச பலன்கள் – மீனம்

நவாம்சத்தில் மீன லக்னம் தூய்மையான உடைகளை அணிந்து [...]

நவாம்ச பலன்கள் – கும்பம்

நவாம்சத்தில் கும்ப லக்னம் அடுத்தது நடக்கபோவது என்ன என்று [...]

நவாம்ச பலன்கள் – மகரம்

நவாம்சத்தில் மகர லக்னம் பிறவி பயனை அனுபவித்து விட்டு [...]

நவாம்ச பலன்கள் – தனுசு

நவாம்சத்தில் தனுசு லக்னம் தலைவர், உயர் பதவி அமையும். [...]

நவாம்ச பலன்கள் – துலாம்

நவாம்சத்தில் துலாம் லக்னம் சாமர்த்தியம் மிக்கவர். [...]